آبشار ايگواسو ( Iguazu Falls)

یکی از چشم اندازهای خیره کننده آمریکای لاتین، آبشار ايگواسو- در مرز برزيل و آرژانتين است. اين آبشار باشكوه دارای دو بخش است كه هركدام از صدها آبشار درست شده اند. در واقع، ريزشگاه رودخانه آيگواسو پله پله است و هر پله با ديگران به لحاظ شكل و اندازه فرق دارد و اين گوناگونی، طرحهای بديعی را رقم ميزند. ۲۷۵ آبشار ريز و درشت در كنار هم چنان صحنه شگرفی را مي سازند كه هر بيينده ای را به تماشا و تحسين وا مي دارد. بد نيست بدانيد آبشار آيگواسو با گسترهٔ ۲/۷ كيلومتری خود ۳ برابر آبشار نياگارا – در آمريكای شمالی – وسعت دارد و از آبشار ويكتوريا -در آفريقا – نيز بسيار بزرگتر است.

Posted In:    

Other Details

  • Submitted On : 24 مهر 1396